เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00286654
บาร์โค้ด39611010019056
เล่มIssue no. 4284 (11-17 Jun.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า10 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0