เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101767
บาร์โค้ด39611001968865
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 126-129 (ม.ค.-ก.พ.,2547)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0