เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00285332
บาร์โค้ด39611001912988
เล่มIssue no. 4281 (21-27 May) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า16 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0