เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101762
บาร์โค้ด39611001879591
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 113-116 (16 มิ.ย. - 1 ส.ค., 2546)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0