เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101769
บาร์โค้ด39611001861441
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 132-135 (เม.ย.-พ.ค.,2547)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0