เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101690
บาร์โค้ด39611001861425
เล่มปีที่ 4,5 ฉบับที่ 87,110 (16 พ.ค.,2545, 1 พ.ค.,254
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0