เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00278304
บาร์โค้ด39611001848901
เล่มIssue no. 4258 (12-18 Dec.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า25 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0