เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101631
บาร์โค้ด39611001821064
เล่มปีที่ 6-7 ฉบับที่ 144-145,147-149 (ต.ค.,16 พ.ย.-ธ.ค.,2547 )
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0