เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101760
บาร์โค้ด39611001741700
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 106-109 (มี.ค.-เม.ย.,2546)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0