เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056526
หมายเลขทรัพยากรi00161155
บาร์โค้ด39611001737187
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook - English Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1