เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101689
บาร์โค้ด39611001719912
เล่มปีที่ 3,4 ฉบับที่ 62,67,76 (พ.ค.,ก.ค.,ธ.ค.,2544)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0