เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00281482
บาร์โค้ด39611001707198
เล่มIssue no. 4263 (16-22 Jan.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0