เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111400
บาร์โค้ด39611001678084
เล่มปีที่ 99 ฉบับที่ 1-7 (เม.ย.-ต.ค.,2543)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0