เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111397
บาร์โค้ด39611001678076
เล่มปีที่ 98 ฉบับที่ 1-4 (เม.ย.-ก.ค.,2542)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0