เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111398
บาร์โค้ด39611001678068
เล่มปีที่ 98 ฉบับที่ 10-12 (ม.ค.-มี.ค.,2543)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0