เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111399
บาร์โค้ด39611001678050
เล่มปีที่ 98 ฉบับที่ 6-9 (ก.ย.-ธ.ค.,2542)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0