เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111401
บาร์โค้ด39611001678043
เล่มปีที่ 99 ฉบับที่ 10-12 (ม.ค.-มี.ค., 2544)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0