เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00293202
บาร์โค้ด39611001665305
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 320-321 (01-16 ก.พ.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า6 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0