เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00084386
หมายเลขทรัพยากรi00198055
บาร์โค้ด39611001661320
เล่มv.1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บVideo CD - Thai Fl.4
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม6