เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00275967
บาร์โค้ด39611001648129
เล่มIssue no. 4246 (19-25 Sep.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า30 Nov 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0