เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00079913
หมายเลขทรัพยากรi00191723
บาร์โค้ด39611001640191
เล่มล.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJuvenile - Thai Fl.5
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2