เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00079913
หมายเลขทรัพยากรi00191722
บาร์โค้ด39611001640050
เล่มล.2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJuvenile - Thai Fl.5
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม6