เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101764
บาร์โค้ด39611001638583
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 98-99,101 (1 พ.ย.-16 ธ.ค.,2545)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0