เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101697
บาร์โค้ด39611001638567
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 102-105 (ม.ค. 1-ก.พ.16 2546)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0