เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101775
บาร์โค้ด39611001627370
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 164-167 (ส.ค.-ก.ย.2548)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0