เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00281484
บาร์โค้ด39611001560274
เล่มIssue no. 4265 (30-05 Jan.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0