เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00028479
หมายเลขทรัพยากรi00109493
บาร์โค้ด39611001546638
เล่มCourseIIITech.
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBook - English Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0