เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00014851
หมายเลขทรัพยากรi00078093
บาร์โค้ด39611001384840
เล่มv.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTape cassette - English Fl.4
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2