เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00282608
บาร์โค้ด39611001369999
เล่มIssue no. 4272 (19-25 Mar.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า20 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0