เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101754
บาร์โค้ด39611001369320
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 246-249 (ม.ค.-ก.พ. 2552)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1