เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101735
บาร์โค้ด39611001360311
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 199-201 (ม.ค.-ก.พ.2550)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0