เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101756
บาร์โค้ด39611001351401
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 255-256 (16 พ.ค.-1 มิ.ย. 2552)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1