เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00309643
บาร์โค้ด39611001338374
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 360-362 (ต.ค.-1 พ.ย.) 2556
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า19 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0