เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101647
บาร์โค้ด39611001310720
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 298 -301(มี.ค.-เม.ย. , 2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2