เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00276236
บาร์โค้ด39611001295475
เล่มIssue no. 4255 (21-27 Nov.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English Fl.1
วันที่นำเข้า2 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0