เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00278198
บาร์โค้ด39611001229425
เล่มIssue no. 4257 (05-11 Dec.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0