เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101776
บาร์โค้ด39611001196335
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 169,173-174 (16 ต.ค.,16 ธ.ค.2548-
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0