เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030025
หมายเลขทรัพยากรi00112876
บาร์โค้ด39611001168508
เล่มv.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTape cassette - English Fl.4
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม10