เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030025
หมายเลขทรัพยากรi00112877
บาร์โค้ด39611001168268
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บTape cassette - English Fl.4
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม11