เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00275970
บาร์โค้ด39611001124055
เล่มIssue no. 4249 (10-16 Oct.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า30 Nov 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0