เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101755
บาร์โค้ด39611001093623
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 251-253 (16 มี.ค.-เม.ย. 2552)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2