เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00281757
บาร์โค้ด39611001074532
เล่มIssue no. 4268 (20-26 Feb.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0