เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00275968
บาร์โค้ด39611001055002
เล่มIssue no. 4245 (12-18 Sep.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า30 Nov 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0