เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00282932
บาร์โค้ด39611001045789
เล่มIssue no. 4275 (09-15 Apr.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0