เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101694
บาร์โค้ด39611001024727
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 88 -91 มิ.ย. - ก.ค. 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0