เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101693
บาร์โค้ด39611001024693
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 82-85 มี.ค.-เม.ย. 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0