เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101696
บาร์โค้ด39611001020725
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 94-97 (ก.ย.-ต.ค 2545)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0