เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00084386
หมายเลขทรัพยากรi00198052
บาร์โค้ด39611000932565
เล่มv.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD - Thai Fl.4
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม4