เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00084386
หมายเลขทรัพยากรi00198054
บาร์โค้ด39611000932557
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD - Thai Fl.4
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม4