เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00337146
บาร์โค้ด39611000926492
เล่มVol.5 No.55 (October 2010)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า13 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0